RÓŻANIEC Z DYWIZJONEM MARYI DO POBRANIA

 

Bracia i siostry!

Odmawiajcie Różaniec Święty wraz z nami gdziekolwiek jesteście, czy to w domu, czy w drodze do pracy, w wolnej chwili! To dla Was postanowiliśmy nagrywać w soboty nasz Różaniec i udostępniać go Wam do pobrania. Módlcie się razem z Dywizjonem Maryi właśnie tam gdzie jesteście, czy to w sobotę o 21:00, albo każdego innego dnia.

Niech modlitwa różańcowa łączy nas w jedną wielką wspólnotę – na chwałę Bogu przez Maryję.

Różaniec – tajemnice radosne

Rozmiar: 37MB

Wersja: 1.0

Różaniec – tajemnice światła

Rozmiar: 38MB

Wersja: 1.0

Różaniec – tajemnice bolesne

Rozmiar: 39MB

Wersja: 1.0

Różaniec – tajemnice chwalebne

Rozmiar: 38MB

Wersja: 1.0

WTOREK – DNIEM MODLITWY ZA BRACI

           Ja za Ciebie, a Ty za Mnie !

 

Wiele słabych nici razem
To jedna silna lina!

Luxtorpeda – Silna Lina

Bracia !

Jak w każdy wtorek wspólnie modlimy się za braci z Dywizjonu Maryi i inne wspólnoty męskie . Niech ta dewiza “Ja za CIebie, a Ty za Mnieprzyświeca naszym modlitwom w dniu dzisiejszym.

Pamiętajcie: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. (1P 5,8-11)

Ufni w to, że zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa jest bliskie, a Maryja przygotowuje swoją armię wojowników gotowych oddać swoje życie dla zbawienia świata i swoich bliskich módlmy się w szczególny sposób za nas mężczyzn z Dywizjonu Maryi i innych wspólnot męskich. O wytrwanie w boju, który toczymy każdego dnia z własnymi słabościami, za naszych bliskich i cały świat.

Dziś odmawiamy część bolesną Różańca.

Modlimy się za wspólnoty

  • Wojownicy Maryi,
  • Żołnierze Chrystusa,
  • Mężczyźni św. Józefa,
  • Zakon Rycerzy Jana Pawła II,
  • Rycerze Maryi,
  • Mężczyźni Jana Pawla II,
  • Dywizjon Maryi.

Także za mężczyzn, którzy indywidualnie modlą się za nami.

Odwagi bracia, niech Niepokalana nas prowadzi!

CZWARTEK – DNIEM MODLITWY ZA KAPŁANÓW

 

Drogie dzieci!
[…] W szczególny sposób jestem z waszymi pasterzami. Matczynym sercem miłuję ich i chronię, ponieważ oni prowadzą was do Raju, który obiecał wam mój Syn”.

(Medjugorie, 2 maja 2014)


Dziś szczególnie modlimy się za świętość kapłanów i osób konsekrowanych. Prośmy przede wszystkim dla nich o wiarę. Nie oceniajmy, nie osądzajmy.. módlmy się. Oby nasi kapłani byli ekspertami i wzorem relacji z Bogiem. Niech pełni miłości i cierpliwości uczyli nas jak budować własną, prawdziwą relację naszym Stwórcą.

W każdy czwartek odmawiamy części światła Różańca. Któż jak nie kapłani są najbardziej atakowani przez szatana, który wytacza przeciwko nim najcięższą artylerię.
Otocz swojego lokalnego kapłana stałą modlitwą! Taką postawą wyprosisz dla niego potrzebne łaski i będziesz trenował własną pokorę i cierpliwość.

Odwagi bracia, niech Niepokalana nas prowadzi!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO GRUP SZTURMOWYCH

kontakt@dywizjonmaryi.org