Polityka prywatności i polityka plików cookies

 

Szanując prywatność Użytkowników strony www.dywizjonmaryi.org (dalej też Serwis) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 

Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Karol Janicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MS Trust Karol Janicki, Kaznów 11, 21-110 Ostrów Lubelski, Polska , wpisany do CEiDG, REGON: 387929658, NIP: 7141993432.

 

Kontakt z Administratorem

 

Z Administratorem  można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dywizjonmaryi.org lub pisemnie na wyżej wskazany adres Administratora.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony www.dywizjonmaryi.org lub osób, które kontaktują się z administratorem za pomocą portali społecznościowych Facebook

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie :

a) Art. 6 ust. 1 b) RODO w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia, zrealizowania lub wysłania wybranego produktu, jak również kontaktu w związku ze złożonym zamówieniem (niezbędność wykonania umowy sprzedaży, która zostaje zawarta po złożeniu zamówienia),

b) Art. 6 ust. 1 c) RODO w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. podatkowych, rachunkowych, zw. z koniecznością rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych, koniecznością zwrotów towaru w terminie i formie określonych w przepisach,

c) Art. 6 ust. 1 f) RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są :

 • umożliwienie Użytkownikom Serwisu komunikacji bezpośredniej z Administratorem, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość,
 • opieki i kontaktu nad Klientem,
 • administrowanie i zarządzanie stroną na platformie społecznościowej  Facebook, polegającą na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami tej platformy oraz komunikacji z nimi,
 • administrowanie i zarządzanie Serwisem, zapewnienie funkcjonalności i ułatwienie korzystania z Serwisu, w tym  wykorzystywanie cookies na stronie Serwisu,
 • analiza danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich,
 • marketing bezpośredni produktów i usług,
 • ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
 • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Drogi Użytkowniku, pamiętaj, że zasady korzystania z portali społecznościowych, na których umieszczone jest konto ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

W jak sposób pozyskujemy dane osobowe?

 

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od  Użytkowników Serwisu, w szczególności wtedy, gdy:

 • Użytkownik dokona zakupu w Serwisie,
 • Użytkownik skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie,
 • Użytkownik skontaktuje się z Administratorem e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • Użytkownik zdecyduje się na „polubienie” lub „obserwowanie” konta Administratora na portalu społecznościowym Facebook lub w inny sposób zostawi swoje dane na portalu społecznościowym (np. doda komentarz, wpis, opinię itp.).

Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do umożliwienia Państwu komunikacji bezpośredniej z Administratorem oraz realizacji zamówień w ramach Serwisu.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

 

W oparciu o Państwa dane osobowe  nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, będące wynikiem profilowania.

 

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione  upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które zapewniają administratorowi wsparcie przy obsłudze Serwisu w tym wsparcie techniczne i  informatyczne, a także dostawcom usług pocztowych/kurierskich oraz dostawcom usług płatniczych.

 

Okres przez jaki administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas kiedy ich przetwarzanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, maksymalnie przez okres niezbędny dla postępowań prawnych oraz czas możliwego dochodzenia roszczeń. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Państwa prawa

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.

 

Informacja o plikach cookies

 

Administrator informuje, że wykorzystuje i przechowuje pliki cookies. Plik cookies to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, z informacjami o przeglądaniu lub korzystaniu przez Użytkownika z danych treści, na przykład tag identyfikujący urządzenie. Pliki cookies nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika, co do zasady nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Pliki cookies zbierane są w ramach uzasadnionego interesu Administratora.

 

W jakim celu używamy własnych plików cookies?

 

Administrator używa własnych plików cookies w celu:

a. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. prowadzenia działań marketingowych

 

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

 

W Serwisie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Jak zarządzać plikami cookies ?

 

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację plików cookies. W panelu konfiguracyjnym plików cookies dostępnym w każdej chwili w naszym Serwisie znajdują się wszelkie informacje na temat plików cookies używanych przez Serwis wraz z informacją o celu, czasie trwania i zarządzaniu każdym z nich, tak aby Użytkownik mógł zarządzać aktywacją i dezaktywacją korzystania z tych plików cookies, które nie są absolutnie niezbędne do działania Serwisu. Alternatywnie, Użytkownik, może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poniżej pokazujemy jak to zrobić. Sposób zablokowania/ usunięcia plików cookies będzie różny w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies można odszukać korzystając z zakładki „Pomoc” w wybranej przeglądarce internetowej. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookies.

 

Administrator w świadczeniu usług Serwisu może także używać plików cookies podmiotów trzecich

 

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu lub prowadzenia działań marketingowych. W ramach strony funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich m.in. Google Analytics, Pliki cookies narzędzi społecznościowych, pliki cookies YouTube.

 

Lista wykorzystywanych plików cookies

 

Administrator informuje szczegółowo o rodzajach plików cookies wykorzystywanych w Serwisie, w tym o celu użycia plików cookies, a także o okresie funkcjonowania plików cookies i dostawcy pliku. Lista aktualnie wykorzystywanych plików cookies znajduje się w panelu wyświetlanym na dole strony internetowej „Zarządzaj zgodą”.

 

WooCommerce

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WooCommerce dla zarządzanie sklepem internetowym. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zachowywanie zawartości koszyka
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zachowywanie zawartości koszyka
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zachowywanie zawartości koszyka
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis działań wykonanych na stronie

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Stripe

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Stripe dla realizacja płatności. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Stripe Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
30 minut
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom

YouTube

Marketing/śledzenie, Funkcjonalne

Używanie

Używamy YouTube dla wyświetlanie filmów. Czytaj dalej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj YouTube Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowywanie danych o lokalizacji
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Store and track interaction
Nazwa
Wygaśnięcie
8 miesięcy
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Szacowanie przepustowości

Różne

Funkcjonalne

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
WP_DATA_USER_1
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_consented_services
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_policy_id
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_marketing
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_statistics
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_preferences
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_functional
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_banner-status
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
_gid
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_cookie_data
Wygaśnięcie
1 dni
Funkcja
Nazwa
wp-autosave-1
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
icegram_campaign_shown_2419
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2412-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2413-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2415-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2483-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2583-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2585-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2740-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2742-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2776-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2814-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2815-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2850-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2363-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2878-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2879-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2939-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2940-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-2966-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-3132-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-3133-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-3134-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-3238-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-3299-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-3362-bb
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
_ga_R50F532NQ4
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
et-editor-available-post-3385-bb
Wygaśnięcie
Funkcja

Funkcjonalne

Nazwa
admin_p24_reports_currency
Wygaśnięcie
Funkcja
Informacje o wybranej walucie płatności
Nazwa
user_p24_currency
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Informacje o wybranej walucie płatności
Nazwa
admin_p24_currency
Wygaśnięcie
Funkcja
Informacje o wybranej walucie płatności